Trang chủ » Tài liệu kế toán » Chế độ công tác phí mới nhất

Chế độ công tác phí mới nhất

Như các bạn đã biết, chế độ công tác phí theo qui định cũ của thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN và thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN theo mức chi tối đa là 300.000 đồng/ngày, tức là:

Về thuế TNCN: Mức chi vượt trên 300.000 đồng/ngày thì phần 300.000 đồng được miễn thuế TNCN và phần vượt trên 300.000 đồng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

• Về thuế TNDN: Mức chi vượt trên 300.000 đồng/ngày thì phần 300.000 đồng/ngày được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, phần vượt sẽ bị loại khi tính thuế TNDN. 

Điều này xuất phát từ những quy định sau:

Căn cứ theo khoản 2, điều 2, thông tư 111/2013/TT-BTC:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tức, mức khoán chi được áp dụng phù hợp theo qui định của Luật thuế TNDN. Và theo qui định của thuế TNDN, căn cứ theo khoản 2, điều 6, thông tư 78/2014/TT-BTC:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.8. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định

của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Theo hướng dẫn chế độ công tác phí của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước được căn cứ khoản 3, điều 2, thông tư 97/2010/TT-BTC:

Điều 2. Nội dung chi và mức chi công tác phí

3. Phụ cấp lưu trú:

a) Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do cơ quan, đơn vị chi cho người đi công tác để hỗ trợ thêm cùng với tiền lương nhằm đảm bảo tiền ăn và tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác tối đa không quá 150.000 đồng/ngày. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác… và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, mức phụ cấp công tác phí được xác định là 2 lần mức chi của Nhà nước, là 300.000 đồng/ngày.

Quy định từ năm 2015

Theo hướng dẫn của thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Như vậy, từ năm 2015 trở đi, mức phụ cấp công tác phí được xác định theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là:

• Về thuế TNCN: Phần chi trong mức quy định của quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được miễn thuế TNCN và phần vượt trên mức quy chế thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

• Về thuế TNDN: Phần chi trong mức quy định của quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phần vượt trên mức quy chế thì bị loại khi tính thuế TNDN.

Xem thêm:>> Chính sách thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa
Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội chuyên cung cấp

Dịch vụ kế toán thuế tại long biên

Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty tại bắc ninh

Hotline: 0974 975 029 – 0941 900 994 (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán
Trụ sở Chính: 322 Lê trọng tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 2: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ Sơ 3: Tòa Nhà P3 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Cơ Sở 4: Số 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Cơ sở tại TP.HCM: Sô 504/1 Đường Cách Mạng Tháng 8 – Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở tại Bắc Ninh: Lê Văn Thịnh, P Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0974.975.029 - 0917.886.709 
Email: daoquancntt3@gmail.com
Đối tác: học kế toán
xuat khau lao dong nhat ban